I.       BAN GIÁM ĐỐC

1.      Giám đốc:

   - Ông Đinh Trung Hiếu

   - Là người đứng đầu Thư viện, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Thư viện, chịu trách nhiệm trước Giám đôc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của Thư viện và thực hiện nhiệm vụ được giao. Khi vắng mặt Giám đốc có thể uỷ quyền cho Phó Giám đốc điều hành, giải quỵết công việc của Thư viện.

-  Điện thoại liên hệ: 0972.717.929

- Email: [email protected]

 2. Phó Giám đốc

 - Bà Trần Thị Thúy Hòa

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, Phó Giám đốc được uỷ quyền điều hành hoạt động của Thư viện tỉnh.

- Điện thoại liên hệ: 0916.262.195

- Email: [email protected]

II.      CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1.     Phòng Nghiệp vụ

 - Bà Trần Thị Hà Dung – Trưởng phòng

 Trưởng phòng nghiệp vụ chỉ đạo toàn bộ hoạt động của phòng, phân công trách nhiệm và quản lý cán bộ thuộc phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về tổ chức và công tác của phòng.

 - Điện thoại liên hệ: 083.8118841

 - Email: [email protected]

   2. Phòng phục vụ bạn đọc

- Bà Trịnh Thị Hồng Anh - Trưởng phòng

  Trưởng phòng Công tác bạn đọc chỉ đạo toàn bộ hoạt động của phòng, phân công trách nhiệm và quản lý cán bộ thuộc phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về tổ chức và công tác của phòng.

- Điện thoại liên hệ: 0982.312.965

- Email:[email protected]

 3. Phòng Hành chính tổng hợp

- Bà Hà Thị Thu Hằng - Trưởng phòng

 Trưởng phòng Hành chính chỉ đạo toàn bộ hoạt động của phòng, phân công trách nhiệm và quản lý cán bộ thuộc phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về tổ chức và công tác của phòng.

- Điện thoại liên hệ:  0915.097.277

- Email: [email protected]

 

 

 

Scroll

© Bản quyền thuộc Thư viện tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: Đường Trần Phú - Phường Quang Trung - TP.Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3851511 - Fax: 0226.3851511 - Email: [email protected]

Ghi rõ nguồn "Thư viện tỉnh Hà Nam" khi sử dụng lại nội dung trên trang thông tin

Đang Online:
20

Đã truy cập:
58.986.203